پاورپوینت کتاب مديريت سازمان هاي ورزشي-3157

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 5800 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 232 اسلاید

مولف : دكتر سيد نصرالله سجادي

فهرست :

فصل اول مروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت

فصل دوم آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

فصل سوم مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

فصل چهارم بودجه و امور مالي

فصل پنجم مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني

فصل ششم مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

فصل هفتم نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

فصل هشتم حل مساله و تصميم گيري

فصل نهم نحوه اعزام تيمهاي ورزشي و طبقه بندي سطح مسابقات

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت مدیریت سازمان های ورزشی
 • کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

خرید فایل

کتاب اصول و مباني تربيت بدني-4040

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 9750 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 195 اسلاید

مولف :دكتر حسن خلجي

فهرست :

فصل اول مفاهيم حركت، بازي، تربيت بدني و ورزش

فصل دوم تربيت بدني و رابطه آن با علوم

فصل سوم شناخت اصول و مباني تربيت بدني

فصل چهارم شناخت انسان و مكاتب تعليم و تربيت

فصل پنجم اهداف تربيت بدني و ورزش

فصل ششم تربيت بدني و تاريخ

فصل هفتم نقش تربيت بدني در تعليم و تربيت

فصل هشتم نقش تربيت بدني در مسائل زيستي ـ رواني ـ اجتماعي

عبارات کلیدی

 • کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی
 • دکتر حسن خلجی

خرید فایل

پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس-4060

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 9950 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 199 اسلاید

انتشارات دانشگاه پیام نور
تالیف:دکتر مهدی کارگر دکتر مسعود نادریان

فهرست :

فصل اول اهداف تربيت بدني و ورزش در مدارس

فصل دوم برنامه ريزي درس تربيت بدني و ورزش در مدارس

فصل سوم شناخت خصوصيات و ويژگيهاي رشدي دانش آموزان

فصل چهارم محتواي درس تربيت بدني در مدارس

فصل پنجم وظايف و مسئوليتهاي نهادها و مسئولان آموزشي

فصل هفتم روشهاي تدريس درس تربيت بدني در مدارس

فصل هشتم ارزشيابي و نمره دادن در تربيت بدني

فصل نهم برنامة تربيت بدني ويژه در مدارس

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

خرید فایل

اصول و مباني تربيت بدني-3627

اطلاعات فایل

 • نویسنده: مهدی رضایی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 7200 تومان

فرمت : پاورپوینت {قایل ویرایش می باشد}

تعداد اسلاید :83

خلاصه ای از متن:

تربيت بدني و ورزش در تمدن هاي اوليه

نظر سقراط درباره تربيت بدني

§از آنجا كه وي از طرف حكومت وقت از موعظه كردن منع شده بود، ليكن اغلب او را مي ديدند كه در ميدانهاي ورزشي بين جوانان گردش كرده و با آنان صحبت مي كند. نتيجه مي گيريم كه بدنهاي ورزيده از نظر سقراط اهميت خاصي داشته است. وي زيباييهاي عضلات را تمجيد نموده است و مهمترين اصل در زندگي را سلامتي دانسته، كه از طريق ورزش آن را مي توان به دست آورد.

عبارات کلیدی

 • تربیت بدنی

خرید فایل

پاورپوینت کتاب تربيت بدني عمومي-4008

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 9400 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 188 اسلاید

فهرست :

فصل اول اصول، فلسفه و اهداف تربيت بدني

فصل دوم آمادگي جسماني و سلامت عمومي

فصل سوم منابع انرژي و تغذيه در ورزش هاي مختلف

فصل چهارم وضعيت و تركيب بدني

فصل پنجم مشخصات كلّي تمرين، حركات نرمشي و فعاليت هاي تقويتي

فصل ششم اصول خودآزمايي جسمي و حركتي

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت کتاب تربیت بدنی عمومی

خرید فایل