سازماندهي رويدادهاي ورزشي-1761

اطلاعات فایل

 • نویسنده: مهدی رضایی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 4000 تومان

فرمت : پاورپوینت {قابل ویرایش می باشد}

تعداد اسلاید :43

خلاصه ای از متن:

تعريف سازماندهي

nوظيفه اصلي مديريت

nاز نظر زماني پس از برنامه ريزي

nتقسيم هدف كلي و ماموريت رويداد در قالب هدف هاي جزئي تر و وظايف واحدهاي تشكيلاتي

nتعيين وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي واحد ها و پست ها

n نحوه هماهنگي و ارتباط بين آن ها

عبارات کلیدی

 • رویدادهای ورزشی

خرید فایل

پاورپوینت سازماندهي رويدادهاي ورزشي-2191

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 4400 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 44 اسلاید

عناوین :

تعريف سازماندهي

نمودار سازماني

سازمان برمبناي وظيفه

مزايا و محدوديتهاي سازمان بر مبناي وظيفه

سازمان بر مبناي نوع توليد

سازمان بر مبناي منطقه عملياتي

محدوديتهاي ساختار سنتي

الگوهاي جديد ساختار سازماني

آشنايی با تشكيلات برگزاری رویدادهای ورزشی

 • نمودار سازمانی
 • شوراي عالي تشكيلاتي
 • شوراي حمايتي و پشتيباني
 • ستاد برگزاري
 • ستاد حمايت و نظارت
 • اهم وظايف معاونت فني
 • اهم وظايف معاونت اجرايي
 • اهم وظايف معاونت فرهنگي

آشنایی با شرح وظایف کمیته های برگزاری رویدادهای ورزشی

 • كميته پذيرش
 • كميته انضباطي
 • كميته امور نقليه و ترابري
 • كميته اسكان و امور خوابگاهها
 • كميته بهداشت و امور درمان
 • كميته تغذيه و امور سلف سرويس
 • كميته فوق برنامه و امور سياحتي
 • كميته روابط عمومي
 • كميته تبليغات و سمعي و بصري
 • كميته انتشار بولتن و نشريات روزانه
 • كميته تجهيز و بهسازي اماكن ورزشي
 • كميته برنامه ريزي سالن ها و اماكن ورزشي
 • كميته مراسم افتتاحيه و اختتاميه
 • كميته امور مالي
 • كميته تداركات
 • كميته ارزيابي
 • كميته حراست و انتظامات

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی

خرید فایل

ارسال شده در دسته‌ها پاورپوینت, داده, سازمانی, فرهنگ

وظايف مديريت منابع انساني-1901

اطلاعات فایل

 • نویسنده: مهدی رضایی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 4000 تومان

فرمت : پاورپوینت {قابل ویرایش می باشد}

تعداد اسلاید :64

خلاصه ای از متن:

.1تجزيه و تحليل (کارشکافی) و طراحي شغل

.2برنامه يزي نيروي انساني

.3كارمنديابي

.4انتخاب

.5جامعه پذيري (اجتماعي كردن)

.6آموزش

.7ارزيابي عملكرد كاركنان

.8پاداش

.9ارزشيابي مشاغل (مديريت حقوق و دستمزد)

.10انضباط

عبارات کلیدی

 • وظایف مدیریت

خرید فایل

پاورپوینت کتاب مديريت سازمان هاي ورزشي-3157

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 5800 تومان

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 232 اسلاید

مولف : دكتر سيد نصرالله سجادي

فهرست :

فصل اول مروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت

فصل دوم آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

فصل سوم مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

فصل چهارم بودجه و امور مالي

فصل پنجم مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني

فصل ششم مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

فصل هفتم نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

فصل هشتم حل مساله و تصميم گيري

فصل نهم نحوه اعزام تيمهاي ورزشي و طبقه بندي سطح مسابقات

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت مدیریت سازمان های ورزشی
 • کتاب مدیریت سازمان های ورزشی

خرید فایل

ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)-3619

اطلاعات فایل

 • نویسنده: مهدی رضایی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 7200 تومان

فرمت : پاورپوینت {قابل ویرایش می باشد}

تعداد اسلاید :88

خلاصه ای از متن:

نظامي است هدفمند و سازماندهي شده با برنامه ريزي خاص كه با تهيه دستورالعملها، روشهاي اجرايي و استانداردها و مقررات جاري استقرار يافته و مورد بازنگري قرار

مي گيرد و در مقاطع زماني مختلف اصلاح

مي گردد

عبارات کلیدی

 • HSE

خرید فایل